Miljø, samfunnsansvar og eierstyring

Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Loven skal møte flere av FN sine bærekraftmål.

Aktsomhetsvurdering:

Langset har gjennomført en aktsomhetsvurdering av sine selskaper iht Åpenhetsloven. Dette innebærer at selskapet har en risikobasert tilnærming på de seks punktene som aktsomhetsvurderingen skal inneholde.

Langset sine selskaper utfører aktsomhetsvurderingene til dette lovverket som en kontinuerlig prosess, der revideringene og vurderingene blir gjennomført ved interne revisjoner. Langset bruker sine eksisterende systemer i dette arbeidet.

Langset har forankret Åpenhetsloven i ledelsen i selskapet. Det er ny policy, visjon, planer og måltall i selskapene som er retningslinjer for vårt arbeide.

Selskapene i Langset gruppen har gjennomført en kartlegging for å identifisere områder for risiko. Selskapene har kartlagt sine forretningspartnere og kan dokumenter disse. Gjennom prekvalifiseringer, påseplikt og interne og eksterne revisjoner vil vi kunne

etterse våre samarbeidspartnere.

Vi kommuniserer ut vår redegjørelse på hjemmesiden, intranett og i våre kvalitetsdokumenter. Det er satt av en ansvarlig i hvert selskap til å svare opp henvendelser fra berørte interessenter.

Langset arbeider slik med åpenhetsloven

Langset sine selskaper arbeider etter åpenhetsloven. Våre forretningsområder er olje og gas, skip og maritim og prosessindustri, som er vist her på vår hjemmeside

Langset forplikter seg å arbeide etter våre etiske retningslinjer og etter myndighetskrav. Noen av disse dokumentene ligger vedlagt under denne ESG siden.

Langset har gjennomført risikovurderinger innen menneskerettigheter og setter aksjoner.

Bærekraft

Langset har som mål å gjøre bærekraft til en integrert del av alle deler av vår virksomhet. Vi jobber systematisk for å forbedre virksomheten vår, og bærekraftig vekst er kjernen i det vi gjør. Gjennom den tidlige, lille starten på slutten av 80-årene har vi bygget en mangfoldig og solid portefølje av selskaper over hele Norge og internasjonalt. Vi setter nå kursen for fremtiden og tar sikte på å fortsette i generasjoner fremover.

Vi støtter FNs bærekraftsmål. Vi har vurdert disse målene for å avgjøre hvilken sak som betyr mest for vår virksomhet og hvor vi kan gjøre den største forskjellen. Vi er forpliktet til å gjøre våre prioriterte mål til en del av selskapets strategi, kultur og drift.

Langset blir medlem i UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Når vi har meldt oss in i UN Global Compact har vi forpliktet oss til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vi søker aktivt opp lokale samarbeidspartnere innen bærekraft, og deler gjerne hvordan vi jobber med bærekraft med andre.

Slik jobber vi med bærekraft

De 20 selskapene i Langset konsernet jobber koordinert med bærekraft. Gjennom strategiarbeidet i konsernet har vi vurdert våre utfordringer og muligheter. Konsernledelsen sammen med de daglige lederne har aktivt bidratt til valget av de 4 prioriterte bærekrafts målene. Konsernet har gjennom mange år fokusert på HMS og Kvalitet. Dette gir det beste utgangspunkt for det arbeidet som nå er godt i gang for å sikre at bærekraftperspektivet inkorporeres i alle deler av vår forretningsdrift.

De ulike selskapene har gjennom en vurdering av sin forretningsmodell identifisert de viktigste fokusområdene for det neste året. Konsernet vil basert på det arbeidet som nå er i gang, definere en aksjonsplan for gjennomgripende prosjekter på prioriterte områder innenfor Miljø, Mennesker og Forbruk. I parallell vurderer vi alle våre policyer og prosesser, slik at disse på en god måte sikrer ansvarlig drift innen områdene definert i FNs 10 prinsipper. Arbeidet koordineres løpende med våre sertifiseringer, og blir fulgt opp gjennom revisjonsarbeidet.

Global Impact

Siden 2021 har Langset støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter
  2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
Bærekraft

Langset har som mål å gjøre bærekraft til en integrert del av alle deler av vår virksomhet. Vi jobber systematisk for å forbedre virksomheten vår, og bærekraftig vekst er kjernen i det vi gjør. Gjennom den tidlige, lille starten på slutten av 80-årene har vi bygget en mangfoldig og solid portefølje av selskaper over hele Norge og internasjonalt. Vi setter nå kursen for fremtiden og tar sikte på å fortsette i generasjoner fremover.

Vi støtter FNs bærekraftsmål. Vi har vurdert disse målene for å avgjøre hvilken sak som betyr mest for vår virksomhet og hvor vi kan gjøre den største forskjellen. Vi er forpliktet til å gjøre våre prioriterte mål til en del av selskapets strategi, kultur og drift.

Våre prioriterte bærekraftsmål

Go to https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekstGo to https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastrukturGo to https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjonGo to https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjonskapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring. Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.

Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.