Langset utvider selskapsporteføljen

Langset utvider selskapsporteføljen med kjøp av Isowest AS og vokser i den maritime delen av konsernet

Langset-konsernet satser videre med et kjøp av Isowest AS. På den maritime siden eier konsernet Norwegian Marine Interior (NMI) og Langset Bugge Gjertsen som er viktige aktører innen skipsinnredning, samt at flere av de andre datterselskapene leverer produkter og tjenester mot den maritime næringen. Oppkjøpet kommer som et ledd i konsernets helhetlige satsning mot maritim næringen, i tillegg til nye muligheter mot den landbaserte delen av Isowest sitt forretningsområde. Oppkjøpet er en del av en strategi om kontrollert vekst, og å ta ut de muligheter for synergier som man ser opp mot eksisterende selskaper i konsernet.

Isowest har siden etableringen i 1994 hatt god utvikling og vekst, og har i dag 15 ansatte og en årlig omsetning på ca 50 millioner kroner. Grunnleggerne Geir Dybvik, Ivar Leon Urke, Frank Storhaug Fylling og Roy Kåre Indrevåg har alle vært med siden starten og vil fortsette som tidligere i selskapet. I dag har Isowest aktivitet innenfor områdene skipsinnredning, bygging og innredningsoppdrag på land, kjøle- og fryserom, isolering, kapsling og polyurethanskomming.

Konsernsjef Anders Langset sier han er ydmyk og takknemlig for muligheten:

  • Isowest er godt kjent for kvaliteten de har levert over tid, og vi har hatt flere krysningspunkter på prosjekter tidligere. At vi nå har fått muligheten til å få de med på laget, er vi svært ydmyke og takknemlige for. Vi har gjort en rekke oppkjøp den siste tiden, og var i utgangspunktet ikke på leting etter flere selskaper i det korte bildet. Da denne muligheten kom kunne vi likevel ikke la den gå fra oss. Det har vært en god prosess, og jeg opplever at alle parter er svært godt fornøyde med utfallet.

Forretningsmodellen til Isowest er solid og Langset konsernet planlegger ikke store endringer på driftssiden. Roy Kåre Indrevåg fortsetter som daglig leder. Samtidig er Langset opptatt av å sikre gjensidig kompetanseutveksling, og konsernets felles kjerneprosesser skal sikre at synergier oppnås.

  • Å få Isowest inn i konsernet vil være med å løfte den totale kvaliteten i Langset og styrke vår posisjon spesielt i den maritime næringen. I sum vil dette styrke markedsposisjonen for begge parter, og vi ser synergieffekter innen flere felt som bl.a. kapasitet, bemanning og salg. Vi gleder oss til å jobbe sammen fremover, avslutter Anders Langset.
  • Vi gleder oss til å komme inn i konsernet, sier daglig leder Roy Kåre Indrevåg. Vi blir en del av en større organisasjon slik at vi kan dra nytte av å samarbeide med de andre selskapene i konsernet. Dette vil helt klart styrke Isowest som selskap slik at vi blir en mer slagkraftig enhet. Samtidig sikrer vi kundene våre en lokal leverandør samt videreføring av arbeidsplassene.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.