Langset buys up to 100% ownership in SSC Holding AS

Langset buys up to 100% ownership in SSC Holding AS

Langset har kjøpt seg opp til 100 % eierskap i SSC Holding AS. SSC Holding AS har to datterselskap, Hammerfest Industri Service AS og AMOF Fjell Process Technology AS. Frem til nylig eide Langset 50 % av SSC Holding AS.

- Langset bygger konsernet for fremtiden, og denne investeringen viser at konsernet har vilje og evne til å satse på muligheter som vil være med på å styrke vår posisjon for fremtiden, sier Anders Langset, konsernsjef.

AMOF delte senest i går den gode nyheten om signert kontrakt med det russiske selskapet Luntos Co. Ltd på en kompakt fiskemelsfabrikk til en av deres trålere. Fremtidsutsiktene er svært gode. Daglig leder, Jan Terje Sønstabø, og teamet i AMOF har gjort ett godt arbeidet, og også tidligere eiere har bidratt til selskapets suksess. Vi gleder oss til å være med på å støtte utviklingen videre, og er svært fornøyd med at vi gjennom denne satsningen bidrar til å tilby markedet viktige bærekraftige løsninger, sier Anders Langset.

Langset bygger en tydeligere bærekraftprofil, både i dagens forretningsområde og i strategiske valg for fremtidig virksomhet. Konsernet har over tid investert i banebrytende ny teknologi, som AMOF, som utvikler gjenværende næringsressurser innen fiskeri og akvakultur.

- Vi har i løpet av de siste 8 årene omstilt oss og satset på det grønne skifte. Med økende fokus på restråstoff innen havbruks- og fiskeindustrien, i form av blant annet marine proteiner, fiskeolje, slam og energi, er vi blitt en av de ledende leverandørene innen leveranse av prosessanlegg til fiskemel- og fiskeoljeproduksjon om bord på store havgående frysetrålere. I tillegg til det norske markedet, har vi satset mot utlandet og har i dag pågående leveranser til blant annet Canada, Færøyene, Tyrkia, Vietnam og Russland. Russland har blitt et stort og viktig marked for oss. Med eiere som verdsetter arbeidet, som ser fremover og som ønsker å satse, ser vi betydelige muligheter for både vekst og utvikling videre, sier daglig leder Jan Terje Sønstabø i AMOF Fjell Process Technology.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langset konsernet ble etablert i 1989 og har i dag ca 1 200 ansatte i selskapene til sammen. Med en omsetning totalt sett for i overkant av en milliard årlig er Langset ett av de største konsernene med hovedkontor i Molde.

Langset buys up to 100% ownership in SSC Holding AS
Bilde av medarbeidere

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.