Kontrakt til Hammerfest Industriservice

Vår Energi tildeler rammeavtale for mekaniske tjenester til Hammerfest Industriservice.

Hammerfest Industriservice har i flere år vært underleverandør til Vår Energi og levert tekniske tjenester til Goliat-plattformen i Barentshavet, 80 km nordvest for Hammerfest. Kontrakten vil åpne nye dører, ifølge administrerende direktør i Hammerfest Industriservice, Bengt Holmgren.

Kontrakten er en viktig milepæl for oss, og noe vi har jobbet for i mange år. Det åpner nye dører for oss å få en direkte kontrakt med Vår Energi. Kontrakten vil være med på å sikre arbeidsplasser i en periode hvor utbyggingsaktiviteten generelt er noe lavere enn tidligere år. Det er positivt at aktivitet skjer i Hammerfest, og at en ikke trenger å sende utstyr sørover for vedlikehold. Det gjør også oss mer attraktiv som lærlingebedrift, og gir en karrierevei for ungdom ønsker seg inn i petroleumsnæringen.

Strategisk betydning

Hammerfest Næringsforening mener kontrakten er av stor strategisk betydning. Direktør Espen Hansen peker på at det i Hammerfest er etablert en av Nord-Norges største leverandørklynger rettet mot petroleumsindustrien.

Det er en milepæl at Vår Energi nå inngår direkteavtale med en lokalt etablert leverandørbedrift. Det viser at gjennom målrettet satsing på kompetanse, kvalitet og rett pris kan lokale bedrifter komme gjennom nåløyet og få direkteavtaler. Dette skjer ikke av seg selv. Vår Energi fortjener ros for å ha tilrettelagt sin kontrakts-strategi slik at lokale bedrifter får mulighet for vekst og utvikling. Dette er oppskriften på lokale ringvirkninger.

Ringvirkninger

Industrikoordinator og samfunnskontakt i Vår Energi, Kaj G. Dahl påpeker at selskapet arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurransen om kontrakter knyttet til Goliat-feltet.

Resultatene av dette arbeidet er godt dokumentert i flere ringvirkningsrapporter, som viser at regionens leverandører har levert for milliarder av kroner de siste årene.

Kontrakten med Hammerfest Industriservice har varighet på tre år, med opsjon på to års forlengelse.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.