Hammerfest Industriservice satser stort

Fra artikkel i iFinnmark den 25.02.2022

Langset AS satser videre i Hammerfest og skal styrke servicetilbudet til fiskefartøy, havbruks- og offshorefartøy.

Det sier styreleder Leif Magne Langset til iFinnmark.

Langset konsernet og Hammerfest Industriservice satser ytterligere i Hammerfest med kjøp av eiendommen på Fuglenes. Kjøpet er en del av Langset sin strategiske satsing i landsdelen på service til kunder innen fiskeri-, havbruk-og offshore energi.

– I dag har vi 37 ansatte pluss rundt 20 personer som vi leier inn. I fremtiden vil regner vi med at vi trenger rundt 20nye. Da er lærlinger tatt med i dette regnestykket, sier styreleder Leif Magne Langset til iFinnmark.

Nyetablert selskap

Kjøpet av eiendommen på Fuglenes vil bli gjort gjennom et nyetablert selskap sammen med Hammerfest Havn KF. Styreleder i Hammerfest Industriservice, Leif Magne Langset, forteller at Langset konsernet har offensive planer forvidereutvikling av anlegget.

– Dere skal investere for et titalls millioner kroner i første trinn. Kan du være mer konkret?

– Det er betydelig beløp som skal investeres som en kan se ut fra planene vi har. Vi kan ikke gå ut med beløp nå, sier Leif Magne Langset. Vi har stor tro på potensialet i Hammerfest. Hammerfest Havn KF har allerede investert betydelige midler på Fuglenes. For vår del innebærer kjøpet ytterligere planer om etablering av ny verkstedhall for å kunne ta fartøyene inn under tak, et nytt kaianlegg og fasiliteter for båtopptrekk. Vi ser frem til å videreutvikleområdet hvor slippen har vært siden 1947 sammen med Hammerfest Havn, sier Langset.

Planlegging

Ifølge styreleder Langset har arbeidet med planlegging og nødvendige søknader er startet.

– Vi har håp om å få startet en del av anleggsarbeidet når snøen forsvinner. Vi har stor tro på potensialet iHammerfest. Hammerfest Havn KF har allerede investert betydelige midler på Fuglenes. For vår del innebærer kjøpet ytterligere planer om etablering av ny verkstedhall for å kunne ta fartøyene inn under tak, et nytt kaianlegg og fasiliteter for båtopptrekk. Vi ser frem til å videreutvikle området hvor slippen har vært siden 1947 sammen med Hammerfest Havn, sier Langset.

Langset konsernet har satset i Hammerfest siden tidlig på 2000-tallet. Nylig økte selskapet sin eierandel fra 50 til 100prosent i Hammerfest Industriservice. Selskapet har i dag virksomhet ved to lokasjoner i Hammerfest. På Fuglenes satses det på service til den maritime fl åten, herunder fiskeflåten, brønnbåter og servicebåter til oppdrettsnæringen og til offshoreskip. Ved Polarbase tilbyr selskapet tjenester i store moderne lokaler til energiselskapene som opererer i og utenfor Hammerfest.

– Porten til Barentshavet

– Hammerfest havn er virkelig porten til Barentshavet. Havnen har hatt, og vil ha stor aktivitet i årene som kommer. Styrkingen av vår eierposisjon sammen med kjøpet av eiendommen på Fuglenes, viser vår vilje og evne til å levere på den helhetlige strategien Langset har for satsingen i Hammerfest, sier Leif Magne Langset.

Langset forteller at aktiviteten i Hammerfest Industriservice er høy, og at selskapet har langsiktige og kvalitetsbevisste kunder både innen sjømat-, offshore energi- og rederinæringen.

– Fiskerinæringen er en viktig og tradisjonsrik næring som vi skal være med å utvikle videre. Havbruksnæringen er en lønnsom næring som blir stadig viktigere for landsdelen. Vi skal støtte opp om en bærekraftig utvikling og sameksistens mellom næringene med moderne- og tidsriktige fasiliteter og tjenester, sier Langset.

Gir ringvirkninger

Han sier at Langset konsernet ser klare synergier mellom konsernets kundegrupper, der kapasiteten kan utnyttes på tvers av anleggene i Hammerfest.

– Vi inngikk blant annet i fjor en kontrakt med Vår Energi om levering av mekaniske tjenester på Goliat-feltet. Dette gir ringvirkninger for hele konsernet, og gir oss viktig forutsigbarhet når vi nå satser enda friskere opp mot havbruk, fiskeri og andre fartøygrupper, sier Langset.

I tillegg til betydelige investeringer styrker Langset også ledelsen i Hammerfest. 1. oktober i fjor tiltrådte Frank Bækken som ny daglig leder i Hammerfest Industriservice, og Roy Larsen som avdelingsleder for energidelen i selskapet.

– Det er fantastisk spennende å få være en del av satsingen sammen med Langsetkonsernet i Hammerfest, sier Bækken.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.